Kocaeli Mesleki Belgelendirme Kurumları

Kocaeli Mesleki Belgelendirme Kurumları

POLYCERT Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten kurumdur. Mesleki Yeterlilik Belgesi verme hakkına sahiptir. Ulusal yeterliliklerinde personel belgelendirme yapabilmekteyiz. Ulusal yeterliliklere göre yürütülen teorik ve performans odaklı sınavlarda başarılı olan adaylarımıza MYK belgesi vermekteyiz.  MYK üzerinden yetkiye sahip olan kurumumuz sınav ve belgelendirme kuruluşları bünyesinde ulusal yeterliliklere göre ölçme ve değerlendirme sonucu başarılı kişilere mesleki yeterlilik belgesi verilmektedir. Yapılan ölçme ve değerlendirme faaliyetleri sonucu, ilgi konu üzerinde başarılı olan kişiler için verilmektedir.

Bir bireyin çalışmış olduğu meslek grubu üzerinde, bilgisini ve yeteneklerinin belgelendirmeye ihtiyaç duymaktadır.

. İşte Bu belge mesleki yeterlilik belgesi olarak öne çıkmaktadır. Hazırlanmış olan sınavlarda yetenek ve bilgi üzerinde kişinin yeterli olup olmadığı anlaşılır.

Bireyin alacağı mesleki belgeyle ilgili koşul ve şartlar tamamlanmışsa, yasal bir süreç doğrultusunda belgeyi almaya hak kazanmaktadır.

Elektrik Tesisatçısı ( Seviye 3 ) iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kalite önlemlerini alarak, iş organizasyon yapan, hazırlık dahil tesisat döşeme işlemlerini gerçekleştirebilen, tesisatın işlevselliğini sağlayan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli bireydir.

Bu belgenin amacı, Elektrik Tesisatçısı mesleğinde, adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi beceri ve yetkinliklerdir.

Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, referans ve kaynaktır.

Belge geçerlilik süresi içerisinde belge sahibi adaylar gözetime tabi tutulmaktadır. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunca belirlenen gözetim yöntemi ile değerlendirilmeye alınır.  Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınmaktadır.  Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam etmektedir.

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a)    5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt,
b)    Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavı (P1)
Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Poly Belge Hakkında daha fazla bilgi almak için ulaşabilirsiniz.

Kocaeli Mesleki Belgelendirme Kurumları