fbpx

Tobb Meybem

3308 sayılı MESLEKİ EĞİTİM KANUNU ve 5544 sayılı MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU KANUNU çerçevesinde Sınav ve belgelendirme hizmetleri için SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZLERİ ile Bakanlığımız ortak çalışmalar yapmaktadır.Bu cümleden olmak üzere mesleki eğitim konusundan en önemli paydaşımızı TOBB tarafından kurulan MEYBEM ile İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizin ve eğitim kurumlarımızın işbirliği ve ortak çalışma için İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ yapması uygun görülmektedir.Protokol ile İL ve İLÇE MEM ile MEYBEM tarafından ortaklaşa belirlenecek okulların uygulamalı sınavlarda cihaz ve ekipmanların tahsisi, MEB öğretmenlerinin sınavlarda ücreti MEYBEM tarafından ödenmek suretiyle görevlendirilmesi, MEB öğretmenlerine eğitim verilmesi vb. faaliyetler yer alacaktır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (kısa TOBB) Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsalarının birleşmesiyle, özel kanunla kurulmuş, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde mesleki üst kuruluştur. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’in iskeletini oluşturan Oda ve Borsların sayısı 365’e ulaşmıştır. Bünyesinde 178 Ticaret ve Sanayi Odası, 60 Ticaret Odası, 12 Sanayi Odası, 2 Deniz Ticaret Odası ve 113 Ticaret Borsası bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin toplam üye sayısı 1.300.000 civarındadır.

Odalar ve borsalar arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak, ticaret ve sanayinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, üyelerinin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, üyelerin birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakı korumak gayesiyle kurulan, birlik, ekonomik durumla ilgili raporlar hazırlar, hükûmet tarafından verilen vazifeleri yürütür, TBMM Komisyonları ve bakanlıklarca istenen bilgi ve görüşleri verir, oda ve borsaların kendi aralarında veya bir oda ile bir borsa arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmeye çalışır, Milletlerarası Ticaret Odasının (ICC) Türkiye Milli Komitesini teşkil eder ve çalıştırır, yabancı ticaret ve sanayi odalarının vekillik, temsilcilik ve muhabirliğini yapar, milletlerarası mesleki toplantılara katılır, milli ve milletlerarası sergi ve fuarlara katılır.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ni de çıkaran Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Organize Sanayi Bölgeleri kurar veya kurulmuş olanlara katılır, gerektiğinde yurtdışında temsilcilikler ve irtibat büroları kurar. Devlet Planlama Teşkilatının (DPT) çeşitli komisyonlarında devamlı olarak temsilci bulundurur, Milli Prodüktivite Merkezi, Türk Standartları Enstitüsü, İhracatı Geliştirme Merkezi, Basın İlan Kurumu, TÜBİTAK, OYAK, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü, İşletme İktisadi Enstitüsü gibi kuruluşların faaliyetlerine de katılır.Ticaret Borsaları Bilgi Sistemi, Atık Borsası, Milli Mal Numaralama Merkezi, Sanayi Envanteri ve işbirliği tekliflerinin değerlendirilmesi gibi hizmetler de TOBB tarafından verilmektedir.Ayrıca 2006 yılında kurulan Yazılım Müdürlüğü çok çeşitli yazılımlar geliştirmeye devam etmektedir.

Menü