Myk Belgesi Başvuru

Yetkilendirme ön başvurusu yapmak isteyen belgelendirme kuruluşları öncelikle MYK Web Portala  kayıt olur. Portalda yer alan yetki başvurusu bölümünde istenen bilgi ve belgeleri Portala kaydeder. Kuruluş, akreditasyona ilişkin bilgi ve belgeler dışındaki bütün zorunlu alanları doldurduktan sonra Portal tarafından oluşturulan yetkilendirme başvuru formunun çıktısını alır ve bu form Kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişi(ler) tarafından her sayfası paraf edilerek imzalanır. İmzalı başvuru formu, imzalı taahhütname ve imza sirkülerinin aslı başvuru yazısı ile birlikte MYK’ye iletilir. Kuruluş için bir MYK’de bir dosya sorumlusu belirlenir. Dosya sorumlusu tarafından başvuru dokümanları incelenir ve değerlendirilir. Yetkilendirme ön başvurusu uygun bulunan kuruluşla “Yetkilendirme Ön Sözleşmesi ” imzalanır.

Sözleşme imzalanan belgelendirme kuruluşlarının yetkilendirme başvurusu yapabilmesi için “TS EN ISO/IEC 17024:2012 Uygunluk Değerlendirmesi – Personel Belgelendiren Kuruluşlar için Genel Şartlar” adlı uluslararası personel belgelendirme standardına göre akreditasyon sürecini tamamlamış olması gerekir.