Aşçılık Ustalık Belgesi Alma Şartları

Aşçı, mutfak araç ve gereçlerini en doğru şekilde kullanarak, temizlik kurallarına uyarak yemekleri hazır hale getiren kişidir. Aşçılık özel bir yetenek gerektirmek ile birlikte, bazı meziyetlere sahip kişiler tarafından yapılabilmektedir.

Kişinin aşçı olabilmesi için ilk olarak fiziksel özelliklere sahip olması gerekir. Yani aşçı olabilecek kişilerde tat ve koku alma duyularının gelişmiş olması, el becerisine sahip olması, güçlü ve sağlıklı olması, işi planlayabilme ve uygulayabilme becerisine sahip olması gereken en temel özelliklerdir.
Aynı zamanda kişilerin pratik olması, kriz yönetimini yapabilmesi ve hızlı hareket edebilmesi de bir aşçıda olması gereken unsurlardandır.

Kişinin aşçılık belgesi alabilmesi için gerekli eğitimleri kademe kademe tamamlaması gerekir. Aşçılık eğitimi çıraklık ile başlar. Çıraklık süresi üç yıldır. Kişi 3 yıl çıraklık eğitimi aldıktan sonra kalfalık sınavına girmeye hak kazanır. Kalfalık için yeterli süre ise çıraklık süresinin iki katı olarak hesaplanır. Yani 3×2=6 yıl içerisinde bu eğitimi tamamladıktan sonra kişi kalfalık sınavına girmeye hak kazanır.

Kalfalık sınavını başarılı tamamlayan kişi iki şekilde ustalık belgesi alabilir.

  • Birincisi, ustalık eğitimi kurslarına katılır, kayıt olduğu tarih itibarı ile iki yıl mesleğini icra ettikten sonra ustalık sınavına girmeye hak kazanır.
  • Diğer bir yol ise, kalfalık belgesi aldığı tarih itibarı ile 5 yıl boyunca SGK ya da BAĞ-KUR kaydı ile çalıştığını belgelendirdiği takdirde ustalık sınavına girmeye hak kazanacaktır.

Aşçılık kursu tamamlandığında kişi aldığı belge ile bir çok yerde iş imkanı bulabilir.