Aşçı Ustalık Belgesi

Aşçılık Nedir? Aşçılık Belgesi Nasıl Alınır?

Yemek yapmak ve mutfakta harikalar yaratmak kadınlar için özel bir çalışmadır. Genel olarak mutfakta vakit geçirmeyi, hem kendileri hem de sevdikleri için yemek yapmayı çok seven kadınlar için mutfak oldukça ayrıcalıklı bir bölümdür.En az kadınlar kadar mutfakta vakit geçirmeyi seven pek çok erkek de birbirinden farklı yemekleri ortaya çıkarmakta usta olabilmektedir. Hem kadınların hem de erkeklerin bu denli sevdiği bir iş olan yemek yapmayı profesyonel hayatta meslek olarak yerine getirmek ise gün geçtikçe popülaritesi artan bir durumdur. Aşçılık olarak nitelendirilen bu meslek dalı, yemek çıkaran pek çok işletmede çalışabilmektedir. Özellikle de otellerin en önemli çalışanlarından olan aşçılar çok iyi şartlar altında meslek hayatlarını götürmektedir.Aşçı, mutfak araç ve gereçlerini en doğru şekilde kullanarak, temizlik kurallarına uyarak yemekleri hazır hale getiren kişidir. Aşçılık özel bir yetenek gerektirmek ile birlikte, bazı meziyetlere sahip kişiler tarafından yapılabilmektedir.Kişinin aşçı olabilmesi için ilk olarak fiziksel özelliklere sahip olması gerekir. Yani aşçı olabilecek kişilerde tat ve koku alma duyularının gelişmiş olması, el becerisine sahip olması, güçlü ve sağlıklı olması, işi planlayabilme ve uygulayabilme becerisine sahip olması gereken en temel özelliklerdir.Aynı zamanda kişilerin pratik olması, kriz yönetimini yapabilmesi ve hızlı hareket edebilmesi de bir aşçıda olması gereken unsurlardandır.

Kişinin aşçılık belgesi alabilmesi için gerekli eğitimleri kademe kademe tamamlaması gerekir. Aşçılık eğitimi çıraklık ile başlar. Çıraklık süresi üç yıldır. Kişi 3 yıl çıraklık eğitimi aldıktan sonra kalfalık sınavına girmeye hak kazanır. Kalfalık için yeterli süre ise çıraklık süresinin iki katı olarak hesaplanır. Yani 3×2=6 yıl içerisinde bu eğitimi tamamladıktan sonra kişi kalfalık sınavına girmeye hak kazanır.

Kalfalık sınavını başarılı tamamlayan kişi iki şekilde ustalık belgesi alabilir.

* Birincisi, ustalık eğitimi kurslarına katılır, kayıt olduğu tarih itibarı ile iki yıl mesleğini icra ettikten sonra ustalık sınavına girmeye hak kazanır.

* Diğer bir yol ise, kalfalık belgesi aldığı tarih itibarı ile 5 yıl boyunca SGK ya da BAĞ-KUR kaydı ile çalıştığını belgelendirdiği takdirde ustalık sınavına girmeye hak kazanacaktır.

Aşçılık kursu tamamlandığında kişi aldığı belge ile bir çok yerde iş imkanı bulabilir.

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre, “Usta“, bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bunları mal ve hizmet üretiminde iş hayatınca kabul edilebilecek standartlarda uygulayabilen; üretimi planlayabilen; üretim sırasında karşılaşılabilecek problemleri çözümleyebilen, düşüncelerini yazılı, sözlü ve resim ile açıklayabilen; üretimle ilgili pratik hesaplamaları yapabilen kişiye, bu yeterliliğe sahip kişilere verilen mesleki yeterlilik belgesine de Ustalık Belgesi denir.Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları iş yerlerinde çalıştıranlar bağımsız iş yeri açabilir.Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, MYK Belgesi, Mesleki Orta öğretim Mezuniyet Belgesi ve Ustalık Belgesine sahip olanlar çalışabilirler.